top of page
TMQTS MIN copia
CARBASSA copia
RASCASSA copia
CARBASSA DET 2 copia
OIL ON WOOD 190X65 CM DETAIL
OIL ON WOOD 170X65 CM DETAIL
OIL ON WOOD 190X65 CM
OIL ON WOOD 170X65 CM
OIL ON WOOD 160X65 CM
OIL ON CANVAS 150X70 CM
BOU copia
OIL ON CANVAS 145X70 CM
MER copia
OIL ON CANVAS 40X60 CM
TRESLONGHORNS
OSCARNI
DANCE_D´ANTILOP.
UNADETRES
TRESDETRES
LLANÇES TRIPTIC
FORCA DOSDETRES
BASICANT
VERMELLANTS
ANT SHADOW
TOFU mixta s:b tela 40 x 79 cm .jpg
PUNTA DE LANZA mixta s:b tela 30 x 66 cm.jpg
PERRO CORRE mixta s:b tela 38 X 79 cm DETALLE .jpg
PERRO CORRE mixta s:b tela 38 X 79 cm .jpg
MALTA DE LUIS  mixta s:b tela 31 X 59 cm DETALLE .jpg
MALTA DE LUIS  mixta s:b tela 31 X 59 cm .jpg
DOS HORMIGAS mixta s:b tela 39 x 85 cm DETALLE .jpg
DOS HORMIGAS mixta s:b tela 39 x 85 cm.jpg
bottom of page